Referanslarımız

Saint Gobain Rigips Gypsum (Endüstriyel Hammade Üretimi)

Çimento, beton, mikronize malzemeler

1665 yılında kurulan, Dünyanın önde gelen ilk 100 endüstriyel firmasından birisi olan Saint-Gobain ; cam, seramik, plastik, dökme demir, yapı malzemeleri gibi malzemeleri üreten, 2000’den fazla şirketten oluşan bir şirketler grubudur. Faaliyet gösterdiği her alanda dünya lideri olan firma , Dünyanın önde gelen ilk 100 endüstriyel firmasından birisidir ve Dünyada en çok istihdam sağlayan 20 şirkettendir. Hisseleri Paris, Londra, Frankfurt, Zürih, Brüksel ve Amsterdam borsalarında işlem görmektedir. 54 ülkede üretim ve satış yapmaktadır. Saint-Gobain’in 207,000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Saint-Gobain Araştırma ve Geliştirmeye yıllık 366 milyon Euro harcamakta ve her yıl yaklaşık 260 yeni patent almaktadır. Dünyadaki araçların camlarının %55’ini Saint-Gobain üretmektedir. dünyadaki 80 başkentin ve 1000’den fazla da büyük şehrin su ihtiyacı, Saint-Gobain su boruları tarafından sağlanmaktadır. Yılda, 30 milyar adetten fazla cam şişe,kavanoz, cam ambalaj üretimi yapmaktadır.

www.saint-gobain.com
Maden ve Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)

Krom, altın, bakır, bazalt, mermer

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tüm madenlerde( krom,altın, bakır, bazalt, mermer vb.), işletmeye elverişli ekonomik bir cevherin bulunması durumunda ruhsatların verilmesi, denetimi, projelerin incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetlerini ülke çapında yürütmektedirler.

www.mapeg.gov.tr
Park Teknik Mining Company

Kömür

Temelleri 1978 yılında atılan Ciner Grubu; ana faaliyet konusu olarak madencilik, enerji, cam, kimyasallar, medya, denizcilik, turizm ve diğer ticari sektörlerde faaliyet gösteren en büyük Gruplarından biridir. Kömür ve enerji sektörlerinin yanı sıra, Amerika’daki doğal rezervler dışında dünyadaki en büyük doğal kaynak olan Kazan ve Beypazarı havzası Ciner Grubu bünyesindeki Eti Soda ve Kazan Soda ile Türkiye ve Dünya ekonomisine kazandırılmaktadır. Başta Avrupa olmak üzere Güney Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarları için çok büyük lojistik avantaja sahip olan Kazan ve Beypazarı havzası doğal olarak en büyük kaynak olmasa da stratejik olarak en iyi lokasyondadır.

www.cinergroup.com.tr
Etibakir Akarşen Underground Mine

Bakır

Eti Bakır A.Ş. Küre işletmesinde yeraltımadenciliği ile yılda 1.350.000 ton Tüvenan Bakır Cevheri, 170.000 ton BakırKonsantresi ve 400.000 ton Pirit Konsantresi üretimi yapılıyor. Küre’deüretilen bakırın, ülke ihtiyacının % 8-9’unu karşılamaktadır. Murgul işletmeleriyle birlikte ülke ihtiyacının ise %15’i karşılık gelmektedir.Türkiye’nin en derin yeraltı üretim galerisine sahiptir. İstanbul SanayiOdası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 2017yılında 254. sırada yer alan Eti Bakır A.Ş. bugün Samsun, Küre, Murgul,Halıköy ve Espiye işletmelerinde toplam 2500 kişi doğrudan çalışıyor ve bunadolaylı istihdam eklendiğinde sayı 10 bine kadar yükselmektedir.

www.etibakir.com.tr
IPM İperlit Mining and Construction Limited Co.

Perlit

1970 yılında, Ege bölgesinde hem jeolojik ve hem de ekonomik açıdan değerli kabul edilen perlit madeni araştırmaları ile başlamıştır. IPM 40 yıldan uzun bir süredir dünya perlit pazarının en büyük üreticilerinden birisi ve aynı zamanda 14 maden ocağı ve iki ayrı işleme tesisi ile alanında Türkiye ve Avrupa'nın lideridir. Faaliyetlerimizin başladığı günlerden bugüne bakıldığında, İPM 14'den fazla maden işletmesi, yıllık 400.000 tonu aşan üretimi, gelişmiş lojistik imkanları, profesyonel ekibi, yüksek üretim kalitesi ve çevre duyarlılığı ile dünyada zirveye oturmuş bir firmadır.

www.iperlit.com
Türkiye Kömür İşletmeleri Müdürlüğü (TKİ)

Linyit, turp bitümlü şist, asfaltit

Kurumun amacı; Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleşmesini sağlamaktır. Ülkenin değişik yerlerinde kömür üretimi ve pazarlamasını yapan TKİ´ye bağlı 3 adet İşletme Müdürlüğü ve 6 adet Kontrol Müdürlüğü bulunmaktadır.

www.tki.gov.tr
Traçim Çimento

Çimento

Soyak Holding kuruluşlarından biri olan Traçim Çimento, 2008 yılında faaliyetlerine başlayarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarına CEM I ve CEM II çimento satışı gerçekleştirmektedir. Traçim Çimento yılda 2 milyon ton kapasitesiyle ürettiği dökme ve torbalı çimento ürünler yurtiçi müşterileri, yurtdışında Bulgaristan ve Rusya gibi komşu ülkelerin yanı sıra Mısır’dan Kongo’ya, Paraguay’dan Ekvator Ginesi’ne kadar uzanan geniş bir uluslararası yelpazede yapı şirketleri tarafından tercih edilmektedir.

www.tracim.com.tr
Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Bor

"Dünya Bor Lideri"

1935 yılından beri hizmet veren Eti Maden Dünya’da %73’lük rezerv payı ile bor madenini ilgili yasalar doğrultusunda en verimli yöntemlerle değerlendirmeyi ve uluslararası pazarlara sunmayı görev edinmiştir.

www.etimaden.gov.tr
Çukurova University

Linyit kömürü

Kahramanmaraş ilinin Afşin ve Elbistan ilçeleri arasında kurulmuş olan Türkiye’nin en büyük termik elektrik santralıdır. Afşin-Elbistan yöresinde bulunan düşük kalorili linyit kömürünün ekonomiye kazandırılması ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla yapılan her iki santralin toplam üretimi ise 116 milyar KW/h’i geçiyor. Sondaj verilerinden yararlanarak bölgenin linyit yatakları 3 boyutlu modellenmesi ve kalite dağılımı ile termik santraller çalışma kapasitelerine uygun linyit kalori üretim planı NETPROMine ile gerçekleştirilmektedir. Kışlaköy Açık İşletmesinde örtü tabakası (dekapaj) ve linyit kazısı, 3000 m³/ h (yerinde), yaklaşık 60.000 m³/gün kapasiteli 6 adet döner kepçeli ekskavatör, 5600 m³/ h kapasiteli 5 adet dökücü ve yaklaşık 54 km bant konveyör ile yapılmaktadır. NETPROMine Yerüstü madencilik tasarımlarını, işlemin üretim planlarını ve üretilen linyit ve hafriyat miktarları belirlenmektedir.

www.cu.edu.tr
Aşkale Çimento

Çimento

Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş 1968 yılında Trabzon’da kuruldu. Türkiye genelinde 5 tane çimento fabrikası, 7 hazır beton santralini bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye’nin Çimento üretiminde önemli bir yere sahip Aşkale çimento Fizik,kimya, beton laboratuvarları ile kalite ve kontrol hizmetleri ile ar-ge çalışmasını sürdürmektedir.

www.askalecimento.com.tr
Akçelik Mining Company

Kömür, kum, kil

1961 Yılında kurulan Akçelik Madencilik günümüzde Tekirdağ Malkara bölgesinde kömür üretimine devam etmektedir. 4 tane tesisi bulunan Akçelik madencilik yılda ortalama 4.500.000 ton kömür üretimi gerçekleştirmektedir. Kömür üretimi yanı sıra kum ve kil üretimi yapan maden işletmelerini de bünyesinde bulundurmaktadır.

www.akcelikmadencilik.com.tr
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) madencilik sektörünü iyileştirmek için veri sağlayan ve altyapı hizmetleri sunan bir araştırma kuruluşudur. Madencilik sektörünün gelişimi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve ayrıca altyapı hizmetleri de sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir araştırma kurumudur. MTA, genel bütçeden yatırım tahsisi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanan “Yatırım Çalışma Programı” na uygun olarak, Türkiye'nin her yerinde kamp alanları kurar ve iş ve teçhizatın bir bölümünü sağlar. MTA, 13 bölüm başkanlığı ve 12 bölge ofisi 3639 personeli ile hizmet vermektedir. MTA'nın sunduğu hizmetler arasında maden arama projeleri, jeoloji, jeofizik haritalar ve bilimsel araştırma, harita envanteri ve veri bankası, hidrojeoloji çalışmaları, jeotermal çalışmaları, jeokimya, yer yüzeyi araştırması, deniz araştırması, çevre araştırması, aktif fay sisto-tektonik çalışmaları ve jeolojik konular bulunmaktadır. Büyükşehir alanlarının araştırılması, sözleşmeli araştırmalar ve organize sanayinin yer seçimi, temel veri bankası araştırmaları, laboratuvarlar ve teknolojik araştırmalar, ücretli iş, ulusal ve uluslararası teknik işbirliği projelerini gerçekleştirir.

www.mta.gov.tr
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)

Linyit ve doğalgaz

"Elektrik üretiminde öncü kuruluş“

Linyit ve doğalgaz termik santralleri, 169 adet hidroelektrik santralleri ve rüzgâr santralleri ile ülkemizde toplumsal refahın artması için elektriğin daha kaliteli ve daha ucuz üretilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

www.euas.gov.tr
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Taşkömürü

Taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirerek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine katkıda bulunan bir kurumdur. 2-2,5 milyon ton düzeyinde seyreden taşkömürü üretimini 5 müessesesi bünyesinde sürdürmektedir. Zonguldak Havzası kömürlerinin kalorifik değeri 6200-7250 kcal/kg arasında değişmektedir ve -1200 kotuna kadar hesaplanan rezervi yaklaşık 1,3 milyar tondur. Zonguldak Havzası taşkömürlerinin 19 uncu yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı-Türk toplumunun ekonomik, endüstriyel ve toplumsal gelişiminde önemli payı olmuştur.

www.taskomuru.gov.tr